Korduma kippuvad küsimused (KKK)

Kui sul on küsimusi, millele siit vastust ei leia, võta meiega julgelt ühendust!

Miks on ventilatsioonisüsteemi hooldus oluline?

Ventilatsioonisüsteemi hooldus tagab õige toimimise, hea siseõhu kvaliteedi, energiatõhususe ja süsteemi pikaealisuse. Regulaarne hooldus aitab vältida ummistusi, lekete teket, komponentide kulumist ning tulekahjuohtu. Lisaks vähendab hooldus ootamatute rikete ja kallimate remonditööde riski.

Millised on hoolduse sagedused ja soovitused?

Hoolduse sagedus sõltub konkreetsest ventilatsioonisüsteemist ja kasutuse intensiivsusest. Tavaliselt soovitame läbi viia süsteemi kontrolli ja hooldust vähemalt kord aastas. Intensiivsema kasutusega või suuremates hoonetes võib vajadus olla sagedasem. Soovitame konsulteerida meie ekspertidega, kes aitavad määrata sobiva hooldusgraafiku vastavalt teie vajadustele.

Millised on ventilatsiooni hoolduse etapid?

Ventilatsioonisüsteemi hooldus koosneb mitmest etapist. Esimesena viime läbi põhjaliku süsteemi kontrolli ja diagnostika, et tuvastada võimalikud probleemid. Seejärel teostatakse vajalikud puhastus- ja hooldustööd, sealhulgas õhukanalite, filtrite, ventilaatorite ja soojusvahetite puhastus. Lisaks kontrollitakse süsteemi tõhusust ja vajadusel reguleeritakse seadeid.

Kuidas ventilatsiooni hooldus aitab säästa energiakulusid?

Regulaarne ventilatsiooni hooldus võimaldab süsteemil töötada maksimaalse tõhususega. Puhtad ja korralikult reguleeritud süsteemid vähendavad energiatarbimist, kuna õhuringlus on takistusteta ning süsteem ei pea ületunnitööd tegema. See võib tõlkuda olulisteks energiakulu kokkuhoidudeks ja madalamateks arveteks.

Kas puhastamata ventilatsioonisüsteem võib mõjutada siseõhu kvaliteeti?

Jah, puhastamata ventilatsioonisüsteemid võivad halvendada siseõhu kvaliteeti. Tolm, mustus, mikroorganismid ja muud saasteained võivad koguneda õhukanalitesse ja filtritesse. See võib põhjustada halba õhukvaliteeti, allergiaid, haigusi ja ebameeldivaid lõhnu. Regulaarne puhastus tagab puhta ja tervisliku siseõhu.

Kas ventilatsioonisüsteemi hooldus hõlmab ka ventilatsiooniseadmete remonti?

Jah, ventilatsioonisüsteemi hooldus võib hõlmata ka ventilatsiooniseadmete remonti, kui avastatakse rikkeid või probleeme. Meie eksperttehnika meeskond on varustatud oskuste ja vahenditega, et teostada hoolduse käigus vajalikke parandustöid ja tagada süsteemi korrektne toimimine.

Loodame, et need vastused aitasid selgitada ventilatsiooni hoolduse olulisust ja protsessi. Kui sul on lisaküsimusi või soovid täpsemat teavet, võta meiega ühendust. Oleme siin, et pakkuda sulle professionaalset abi ja tuge oma ventilatsioonisüsteemide hooldamisel.

Millised on ventilatsioonisüsteemi hooldust puudutavad seadused?

Siseministri 10.02.2011 määrus nr.1

§3 p 1 lg 2 Isik on kohustatud kontrollima tema valduses oleva kinnisasja, ehitise, ruumi, seadme ja nende kasutamise ohutust ja nõuetekohasust (edaspidi enesekontroll)

§4 Enesekontrollituleohutusaruanne tuleb esitada üks kord aastas asukohajärgsele päästekeskusele

Nõuded tuleohutuse enesekontrollile ja tuleohutusaruandele ning tuleohutusaruande koostamise kohustuslikkuse kriteeriumid https://www.riigiteataja.ee/akt/115022011005

Enesekontrolli tuleohutusaruanne https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1150/2201/1005/SIM1_lisa1.pdf

Ehitised, mille kohta koostatakse tuleohutusaruanne https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1150/2201/1005/SIM1_lisa2.pdf

Tuleohutuse seadus https://www.riigiteataja.ee/akt/130122010013

Eesti standard

Vastavalt 2014 aastal vastu võetud Eesti standardile (EVS 812-2:2014 Ehitise Tuleohutus), peab ventilatsioonisüsteemi puhastamise sagedus olema vähemalt kord aastas ning kahe puhastuskorra vahele ei tohi jääda rohkem kui 365 päeva.

Professionaalselt kasutatavate köökide ventilatsioonikanaleid tuleb puhastada vastavalt kasutamise intensiivsusele:

– Vähemalt korra kvartalis, kui seadmeid kasutatakse 12 h/ööpäevas –16 h/ööpäevas.

– Vähemalt kord poolaastas, kui seadmeid kasutatakse 6 h/ööpäevas –12 h/ööpäevas.

– Vähemalt kord aastas, kui seadmeid kasutatakse 2 h/ööpäevas –6 h/ööpäevas.

Ventilatsioonisüsteemi puhtust kontrollib Päästeamet regulaarselt lähtuvalt tuleohutusseadusest. Vastavalt tuleohutuse seadusele on ventilatsioonisüsteemide puhastamine kohustuslik.